Η περίοδος συμμετοχής στη διαδικασία της διαβούλευσης έχει ολοκληρωθεί.
Σας ευχαριστούμε.
Επιστροφή στο site της Νέας Δημοκρατίας