Η περίοδος συμμετοχής στην ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης έχει λήξει. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας

Επιστροφή στο site της Νέας Δημοκρατίας