Η διεξαγωγή του Συνεδρίου έχει προγραμματισθεί για τις 14-15-16 Δεκεμβρίου 2018, στην Αθήνα. Μέχρι τότε, σας καλούμε να συμβάλετε στη διοργάνωση καταθέτοντας τις δικές σας προτάσεις για:

  • α) τυχόν τροποποιήσεις του ισχύοντος Καταστατικού της Ν.Δ.. Οι προτάσεις σας θα πρέπει να αναφέρονται σε συγκεκριμένο/α άρθρο/α, να μην ξεπερνούν τις 200 λέξεις και να τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης. Προς διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε το Καταστατικό της Ν.Δ.
  • β) δράσεις και παράλληλες θεματικές που θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε στο πρόγραμμα του Συνεδρίου. Οι προτάσεις σας θα πρέπει να μην ξεπερνούν τις 200 λέξεις και να τεκμηριώνουν τη σκοπιμότητα της εκδήλωσης που προτείνετε.
Δώστε τις απαντήσεις σας εδώ